Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Telefony, adresy, e-mail

Całodobowy telefon alarmowy: 986 – dyżurny jednostki

Zgłoś problem (osoby niesłyszące)


Straż Miejska w Bydgoszczy

ul. Leśna 12 , 85-676 Bydgoszcz


tel. (52) 58-58-748 sekretariat Komendanta

fax.(52) 58-58-771 - sekretariat Komendanta

sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl

Adres skrzynki podawczej Straży Miejskiej w Bydgoszczy na ePUAP to: /SMBydgoszcz/SkrytkaESP

 

Adres do korespondencji:

Straż Miejska w Bydgoszczy

ul. Leśna 12

85-676 Bydgoszcz

 

Korespondencja elektroniczna:

Komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.). Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu „podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.
W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • imienia i nazwiska osoby od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.


Adres e-mail: sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl


Komendant Straży Miejskiej:

Jacek Anhalt

tel.(52) 58-58-748


Zastępca Komendanta ds. Specjalistycznych:

Jarosław Wolski

tel. (52) 58-58-748


Zastępca Komendanta ds. Prewencji:

Michał Kempiński

tel.(52) 58-58-748Komórki organizacyjne: 


Referat Północ

Kierownik Referatu: Sławomir Konieczny

ul. Poniatowskiego 5

tel. 668-215-811


Referat Południe

Kierownik Referatu: Jarosław Walenciak

ul. Leśna 12

tel.: (52) 58-58-777

fax: (52) 58-58-771


Referat Koordynacji Służby

Kierownik Referatu: Robert Szczepanek

ul. Grudziądzka 9-15

tel.: (52) 58-58-029

fax: (52) 58-58-028


Referat Wykroczeń

Kierownik Referatu: Wojciech Rygiewicz

ul. Leśna 12

tel.: (52) 58-58-758

fax: (52) 58-58-771


Referat Konwojowo – Ochronny

Kierownik Referatu: Dariusz Domański

ul. Leśna 12

tel.: (52) 58-59-827

fax: (52) 58-58-771


Referat Profilaktyki

Kierownik Referatu: Mirosław Walczak

ul. Łanowa 2

tel. 885-905-580

fax. (52) 58-58-771


Referat Organizacji, Kadr i Szkolenia

Kierownik Referatu: Ewa Borkowska

ul. Leśna 12

tel.: (52) 58-58-767

fax: (52) 58-58-771


Zespół Finansowy

Główny Księgowy: Jolanta Szymczak

ul. Leśna 12

tel.: (52) 58-58-752

fax: (52) 58-58-771


Zespół Kontroli i Analiz

Kierownik Zespołu: Arkadiusz Bereszyński

ul. Leśna 12

tel.: (52) 58-58-761

fax: (52) 58-58-771


Inspektor Ochrony Danych:

Ireneusz Chmielewski

ul. Leśna 12

tel.: (52) 58-58-767

fax: (52) 58-58-771


Specjalista ds. BHP:

Mariusz Woźniak

ul. Leśna 12

tel.: (52) 58-58-766

fax: (52) 58-58-771


Radca Prawny:

Maciej Skwierczyński

ul. Leśna 12

tel.: (52) 58-58-764

fax: (52) 58-58-771

Informację wytworzył:
Arkadiusz Bereszyński
Data wytworzenia:
2020-12-31
Odpowiedzialny:
Arkadiusz Bereszyński
Wprowadził do BIP:
Arkadiusz Bereszyński
Data publikacji w BIP:
2021-01-07 11:39:19
Modyfikował:
Arkadiusz Bereszyński
Data ostatniej modyfikacji:
2023-06-19 12:18:34
Liczba odsłon:
7280