Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Akty prawne regulujące status prawny Straży Miejskiej w Bydgoszczy

Straż Miejska w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną gminy Bydgoszcz, której status prawny regulują akty prawne o różnej hierarchii prawnej, począwszy od ustaw poprzez szczegółowe rozporządzenia, a skończywszy na uchwałach Rady Miasta Bydgoszczy. Aktami prawnymi regulującymi działania naszej jednostki są:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1795 z późn. zm.),


Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2418),


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1511),


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia  2019 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2019 r., poz. 2484),


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1998 r. Nr 112, poz. 713 z późn. zm.),


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie) (Dz. U. z 2014 r., poz. 748),


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 2014 r., poz. 777),


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1502),


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1733 z późn. zm.),


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1732),


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1720),


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026 z późn. zm.),


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2141 z późn. zm.),


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1108),


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 611),


Uchwała Nr XXI/527/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

Informację wytworzył:
Arkadiusz Bereszyński
Data wytworzenia:
2020-12-31
Odpowiedzialny:
Arkadiusz Bereszyński
Wprowadził do BIP:
Arkadiusz Bereszyński
Data publikacji w BIP:
2021-01-07 09:53:19
Modyfikował:
Arkadiusz Bereszyński
Data ostatniej modyfikacji:
2021-01-07 09:58:39
Liczba odsłon:
6142