Akty prawne regulujące status prawny Straży Miejskiej w Bydgoszczy

Straż Miejska w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną gminy Bydgoszcz, której status prawny regulują akty prawne o różnej hierarchii prawnej, począwszy od ustaw poprzez szczegółowe rozporządzenia, a skończywszy na uchwałach Rady Miasta Bydgoszczy. Aktami prawnymi regulującymi działania naszej jednostki są:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 706),

Ustawa z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. poz. 628 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r., poz. 353 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia  2009r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz. U. Nr. 220 poz. 1722 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 112, poz. 713 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie) (Dz. U. poz. 748),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. poz. 777),
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia  oraz wyników działań straży (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r., poz. 639 z późn. zm.),
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1733 z późn. zm.),
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1732),
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz. U. Nr 220, poz. 1720),
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2026 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. Nr 161, poz. 1108),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych (Dz. U. Nr 65, poz. 611),

Uchwała Nr XXI/527/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

metryczka


Wytworzył: rk (21 lipca 2005)
Opublikował: Robert Kiela (21 lipca 2005, 10:06:18)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Bereszyński - rzecznik (5 marca 2020, 12:54:43)
Zmieniono: edycja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26884